Organi KK Olimpija Ljubljana

Predsednik KK Olimpija Ljubljana

Tomaž BerločnikUpravni odbor KK Olimpija Ljubljana:
Predsednik: Tomaž Berločnik
Podpredsednik: Jože Mermal
Podpredsednik: Igor Mervič
Podpredsednica: Tjaša Ficko
Član: Andrej Slapar
Član: Rudolf Skobe
Član: Damjan Kralj
Član: Janez Drvarič
Član: Roman Lisac

Nadzorni odbor KK Olimpija Ljubljana:
Član: Silvester Zaman
Član: Aleš Pogačnik
Član: Bojan Župevec

Disciplinska komisija KK Olimpija Ljubljana:
Član: Benjamin Jošar
Član: Aljoša Žorga