Prihodnji petek skupščina KK Olimpija Ljubljana

V petek, 15. marca, bo v prostorih Arene Stožice potekala skupščina Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana.

Na podlagi 2. odst. 17. člena Statuta Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, upravni odbor sklicuje skupščino Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, ki bo v petek, 15. marca 2019, ob 9.00, v prostorih konferenčne sobe Arene Stožice (soba 114).

DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
  2. Potrditev zapisnika prejšnje seje Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana,
  3. Sprejem Pravilnika za mladinski pogon,
  4. Razrešitev člana disciplinske komisije in izvolitev novega člana disciplinske komisije,
  5. Izvolitev novega člana upravnega odbora,
  6. Poročilo nadzornega odbora Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana,
  7. Letno poročilo za poslovno leto 2017.