10. - 14. JULIJ - ARENA STOŽICE

Zmajčkov kamp - Splošni pogoji

 1. Izjavljam, da ima otrok urejeno zdravstveno zavarovanje.
 2. Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje oz. bolezni, katere stanje bi se zaradi športne aktivnosti lahko poslabšalo.
 3. Izjavljam, da bom o morebitnih posebnostih, ki jih je deležen moj otrok (alergije, dietna prehrana...) bomo predčasno obvestili vodstvo košarkarskega kampa.
 4. Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru kampa. V primeru neudeležbe na dodatnih aktivnostih se pisno obvesti vodjo kampa.
 5. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s seboj, odgovarja otrok sam.
 6. Soglašamo, da otrok na Zmajčkovem kampu vadi na lastno odgovornost. Razumemo, da je košarka kontakten šport in da so med igranjem tekem in med treningi možne tako lažje kot težje poškodbe.
 7. Strinjam se in razumem, da bo v primeru disciplinskih težav otrok izpisan iz kampa: V tem primeru se nam povrne sorazmeren delež prijavnine.
 8. Organizator kampa se obveže poskrbeti za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.
 9. Strinjam se pridobljeni osebni podatki se uporabljajo tudi za namene tega kampa in za namene neposrednega trženja košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana in košarkarskega društva Zmajček. Sodelujoči na kampu ali njegov skrbnik lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Košarkarski klub Olimpija Ljubljana in košarkarsko društvo Zmajček vse osebne podatke varujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim na kampu so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorjev kampa: Košarkarski klub Olimpija Ljubljana, Vojkova 100, 1000 Ljubljana ali Košarkarsko društvo Zmajček, Apihova ulica 21, 1000 Ljubljana.
 10. V primeru, da otroka odjavite po že plačani prijavnini se vam povrne delež:
  - odjava do vključno 30.6.2018 – 80% povračilo prijavnine
  - odjava med 1.7.2018 in 9.7.2018 – 70% povračilo prijavnine