Družbena odgovornost

Naš klub ima poleg tekmovanja v vrhunski košarki tudi nalogo razvijati košarko kot šport ter v okviru tekmovanj in zvez, v katerih nastopa oz. je član, sodelovati pri popularizaciji košarke. Prav tako želimo vpeti klub v okolje, v katerem delujemo. Ne samo v Ljubljano, temveč na področje celotne Slovenije.

Zavedati se moramo, da je Petrol Ljubljana najuspešnejši slovenski košarkarski klub in je zato na tak ali drugačen način v srcih vseh navdušencev košarke v državi. Največje bogastvo, ki ga imamo, so naši igralci in ti so vzor marsikateremu navdušencu, ki spremlja naša tekmovanja.

Igralci pa se morajo zavedati, da je profesionalno igranje košarke namenjeno publiki in da je del njihovega pojavljanja vezan tudi na dogodke ob parketu.

Zato bomo kar se da pogosto pripravljali obiske šol, bolnišnic in prireditev. Poudarjamo dejstvo, da je klub del skupnosti, v kateri deluje, in se zaveda tudi svoje družbene odgovornosti.